สายพันธุ์ใหม่ๆ
สายพันธุ์ใหม่ๆ
ทรงพลังอย่างยิ่งและอร่อยอย่างน่าทึ่ง: ตรวจสอบสินค้าใหม่ของเรา!
ผลตอบแทนสูง
ผลตอบแทนสูง
ผู้ผลิตเงินที่เหลือเชื่อของเรา ด้วยสายพันธุ์อัตโนมัติที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในเกม!
THC สูง
THC สูง
สายพันธุ์อัตโนมัติที่มีศักยภาพและระดับ THC ที่บ้าคลั่งที่สุดของเราพร้อมกับเอฟเฟกต์ที่จะพาคุณน็อค.
สายพันธ์ุขายดี
สายพันธ์ุขายดี
สินค้าขายดีที่เหลือเชื่อ สายพันธ์ุออกดอกอัตโนมัติที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในเกม!
ง่ายสำหรับมือใหม่
ง่ายสำหรับมือใหม่
เราได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เติบโตง่ายและให้อภัยซึ่งผู้ปลูกมือใหม่ที่สามารถปลูกได้แน่นอน.
คอลเลกชันออริจินอลส์
คอลเลกชันออริจินอลส์
พันธุศาสตร์ old-school ที่ทุกคนรัก.

Luke Sumpter

A medical professional passionate about cannabis.

Luke Sumpter

As a Graduate in Health Sciences and a professional journalist, I write about everything in the intersection of marijuana and science.


LinkedIn: @luke-sumpter-35578ab7
Instagram: @lukeasumpter420
Twitter: @luke_a_sumpter

With a degree in Health Sciences and a profound passion for plant cultivation, Luke Sumpter has spent the last 7 years as a dedicated journalist and professional writer, specialising in the intersection of marijuana and science.

His journey began with a thesis on the emerging role of the endocannabinoid system in musculoskeletal medicine, igniting a deep interest in the science behind cannabis and its medicinal potential. Luke now focuses his expertise on the intricate workings of the endocannabinoid system, cannabis phytochemicals, and organic cultivation practices.

Luke's dedication to understanding the complexities of plant biology has driven him to explore organic cultivation techniques in depth. He places particular emphasis on soil biology, recognizing the crucial role it plays in nurturing healthy plants and optimising yields.

His skills to navigate scientific literature effectively enable him to distill complex concepts into accessible and informative content for a wide audience.

1 2 3 4