สายพันธุ์ใหม่ๆ
สายพันธุ์ใหม่ๆ
ทรงพลังอย่างยิ่งและอร่อยอย่างน่าทึ่ง: ตรวจสอบสินค้าใหม่ของเรา!
ผลตอบแทนสูง
ผลตอบแทนสูง
ผู้ผลิตเงินที่เหลือเชื่อของเรา ด้วยสายพันธุ์อัตโนมัติที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในเกม!
THC สูง
THC สูง
สายพันธุ์อัตโนมัติที่มีศักยภาพและระดับ THC ที่บ้าคลั่งที่สุดของเราพร้อมกับเอฟเฟกต์ที่จะพาคุณน็อค.
สายพันธ์ุขายดี
สายพันธ์ุขายดี
สินค้าขายดีที่เหลือเชื่อ สายพันธ์ุออกดอกอัตโนมัติที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในเกม!
ง่ายสำหรับมือใหม่
ง่ายสำหรับมือใหม่
เราได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เติบโตง่ายและให้อภัยซึ่งผู้ปลูกมือใหม่ที่สามารถปลูกได้แน่นอน.
คอลเลกชันออริจินอลส์
คอลเลกชันออริจินอลส์
พันธุศาสตร์ old-school ที่ทุกคนรัก.

Top 10 Autoflowering Strains To Grow Outdoors (2024)

Author
ผู้เขียน Enzo Schillaci
19 March 2024
The top 10 autoflowering strains to grow outdoors in 2024, get on your way to grow some incredible nugs!
19 March 2024
128 min read
Top 10 Autoflowering Strains To Grow Outdoors (2024)

 

One of the best traits about autoflowering Cannabis, is how these tough resilient plants can adapt to all climates allowing a grower to harvest top grade buds all year round. Growing autoflowering strains outdoors can be tricky due to weather conditions or not-so-good genetics. To avoid a bad experience you need to choose resilient and high yielding autoflowering strains. This will allow you to successfully harvest all year long without too much worry even in cold or hot climates. Below are our top ten strains you should consider growing in 2024, so you can keep those curing jars full to the brim.

Growing Autoflowers Outdoors

Autoflowering strains have a mix of different cannabis species including Ruderalis, this makes them extremely resilient for growing outdoors, being able to withstand not only hotter and colder climates but also bugs and mold. These characteristics along with the autoflowering trait make it possible for growers to cultivate autos outdoors and harvest all year long without having to worry about the amount of light they get, although the yields may vary if your plant gets more (or less) sun, you will be pleased with the results. The amount of light you get in each season may vary depending on where you live, but you can use this table as a general guideline:

 

Duration Dec 1-Feb 28 Mar 1-May 31 Jun 1-Aug 31 Sep 4-Nov 30
Season Summer Fall Winter Spring
Average Hours of Light 14hrs 11hrs 10hrs 12hrs

Approximate hour of sunlight per season in the northern hemisphere1.
 

You don't actually need to make a table, you can obviously check on the internet or download an app to have an idea of the expected weather throughout your growing cycle, this makes it possible to plan ahead and prepare for eventual storms or other things. For example, if you're expecting rain or strong windstorms you can improvise a homemade greenhouse to protect your plants.

Wedding Cheesecake Auto

Wedding CheeseCake Auto is a superb and very well-balanced hybrid; a monster of an autoflower that can grow up to 90 - 130 cm. This strain has an earthy, cookie dough terpene profile with hints of a fruity baked tart that is perfect for those with a sweet tooth and lovers of exquisite flavors.

 

10
Wedding Cheesecake Auto
พรีเมี่ยม
Wedding Cheesecake Auto
· THC 24% ที่สุดยอด! 
· สายพันธุ์ที่ผิดพลาดไม่ได้สำหรับผู้ปลูกค้าขาย
· มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ดี
· ผลผลิตรวดเร็ว
· เทอร์ปีนที่อร่อยที่สุด
514,48 ฿
514,48 ฿ / seed
ซื้อตอนนี้ Wedding Cheesecake Auto
ประสบการณ์ของลูกค้า
Instagram Wedding Cheesecake Auto
Instagram Wedding Cheesecake Auto
Instagram Wedding Cheesecake Auto
Instagram Wedding Cheesecake Auto
Instagram Wedding Cheesecake Auto
Instagram Wedding Cheesecake Auto
Instagram Wedding Cheesecake Auto
Instagram Wedding Cheesecake Auto
 

A very fast flowering hybrid that only takes 9 - 10 weeks from seed to harvest, she is an excellent choice for commercial growers, and those looking to achieve multiple harvests throughout the year.

 

Top 10 strains to grow outdoors: Wedding Cheesecake Auto

Wedding CheeseCake Auto from our grower Hawkbo.
 

Despite only taking 63 - 70 days to completely mature, you can expect big yields of chunky buds that flaunt lime green hues with a touch of magenta and pinks, yielding up to 450 - 600 gr/m2. Thanks to the characteristics inherited from its parents, Wedding CheeseCake Auto can grow up to 130cm and perform extremely well in all types of climates.

 

Top 10 strains to grow outdoors: Closer Look at Wedding Cheesecake Auto

Wedding CheeseCake Auto from our grower Hawkbo.
 

When smoking it, you will experience a combination of sweet, earthy, and fruity tastes that taste like a baked tart or a creamy cheesecake, this strain offers extremely bold flavors that will leave your mouth watering after every puff.

 

Top 10 strains to grow outdoors: Micro Look at Wedding Cheesecake Auto

Wedding CheeseCake Auto from our grower Hawkbo.
 

This beautiful cultivar produces silver-coated buds that sparkle from afar and can have up to 24% THC, which offers a more cerebral effect that turns into a deeply relaxing high that is better suited for smokers with a higher tolerance.

 

“Rigorous growth from the beginning, and pretty easy going not requiring much extra or special attention. Nice xmas tree like structure. The effects are uplifting and great for social occasions. Taste is cheesy and fruity.”
 

Grow Tips

 • We recommend this cultivar for growers who experience short summers and need a fast flowering, tough strain. 
 • Hash makers and extractors will be able to make incredible products with Wedding CheeseCake Auto. 
 • Growers in a hot climate can harvest this strain every 2 months with excellent results.

Gorilla Cookies Auto

One of our best-selling strains, Gorilla Cookies Auto arises from a mix between two of the most popular cannabis genetics, Gorilla Glue, and Girl Scout Cookies, resulting in a superbly sturdy strain that can produce up to 550 - 650 g/m2 indoors and 50 - 350 g/plant outdoors.

 

9
Gorilla Cookies Auto
สินค้าขายดี
Gorilla Cookies Auto
· THC มากสุดถึง 28.5% 
· มาตรฐานสูง ใว้วางใจได้และทนทานอย่างน่าเหลือเชื่อ
· ผลผลิตอย่างมหาสาร
· ดอกตูมแน่นหนึบ
· เหมาะสำหรับผู้ปลูกมือใหม่
514,48 ฿
514,48 ฿ / seed
ซื้อตอนนี้ Gorilla Cookies Auto
ประสบการณ์ของลูกค้า
Instagram Gorilla Cookies Auto
Instagram Gorilla Cookies Auto
Instagram Gorilla Cookies Auto
Instagram Gorilla Cookies Auto
Instagram Gorilla Cookies Auto
Instagram Gorilla Cookies Auto
Instagram Gorilla Cookies Auto
Instagram Gorilla Cookies Auto
Instagram Gorilla Cookies Auto
 

With up to 28.5% THC, this is an extremely potent autoflowering cannabis strain that will have you high as a kit as soon as you take the first puff, making it an outstanding strain for growers of all levels who seek modern autoflowering strains that deliver both in quantity and quality without extra maintenance or care.

 

Gorilla Cookies Auto Lab Test

Lab test courtesy of Encore Labs.

Grow Tips

 • To get the most in terms of yields and quality, we recommend at least 18-20hs of light per day.
 • Ensure to employ LST techniques to improve airflow and light penetration, thus avoiding diseases and mold among other things.
 • Keep your Gorilla Cookies Auto well-fed as it will reward you with extremely dense, resinous buds!

Pound Cake Auto

A very large-sized plant that is capable of enormous yields in 10 weeks making it a must for those who want a fast grow cycle without affecting the quality of the buds that come along with a very unique hazelnut, wild berry, and overall sweet taste.

8
Pound Cake Auto
พรีเมี่ยม
Pound Cake Auto™
· THC สูงสุดถึง 28% !
· อารมณ์ดีๆตรงจากธรรมชาติ
· ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในระดับสูงที่สุด
· เทอร์ปรสชาติคล้ายของหวานหลังอาหารมื้อเย็น
· ปลูกพืชสีเขียว เก็บเกี่ยวทองคำ
514,48 ฿
514,48 ฿ / seed
ซื้อตอนนี้ Pound Cake Auto™
ประสบการณ์ของลูกค้า
Instagram Pound Cake Auto™
Instagram Pound Cake Auto™
Instagram Pound Cake Auto™
Instagram Pound Cake Auto™
Instagram Pound Cake Auto™
Instagram Pound Cake Auto™
Instagram Pound Cake Auto™
Instagram Pound Cake Auto™
Instagram Pound Cake Auto™
Instagram Pound Cake Auto™
 

Pound Cake Auto has unbelievably sticky buds and a THC level of 28%, making her a hash maker's dream; An ideal strain for outdoor growers who cultivate in screen of green setups as she will grow up to 150cm with lots and lots of side branching.

 

Top 10 strains to grow outdoors: Pound Cake Auto

Pound Cake Auto bred by Fast Buds.
 

The buds are dark green with fat pointy calyxes that develop extremely chunky, dense, and completely covered in resin, and and with it’s big stature come big yields- you can expect up to 450 - 600 gr/m2 with this strain.

 

Top 10 strains to grow outdoors:Pound Cake Auto

Pound Cake Auto bred by Fast Buds.
 

Her taste is as potent the effects she delivers, after the first puff, you will experience a very refined and unique sweet and fruity taste with prominent hazelnut undertones that will leave you with a huge smile on your face.

 

“Super potent & smelly. Very skunky & gassy it seems to me. The buds are very dense & covered in absolutely amazing frost. They are truly frosty AF I've hardly fed these just used recharge and grow dots. The results are better then most for using very little water and feed.”

Grow Tips

 • Adding support to the side branches will help the plant focus on growing dense buds.
 • Highly resistant to colder climates and powdery mildew. 
 • This cultivar reacts very well to being tied down during the early stages.

Forbidden Runtz Auto

This delicious Indica-dominant hybrid delivers that mouth-watering Runtz terps combined with unparalleled quality, catering to growers of all experience levels. Growing up to 130cm tall, this high-yielding strain can produce up to 550 grams per square meter in just under 63 days, making it perfect for those seeking premium buds quickly.

 

7
Forbidden Runtz Auto
พรีเมี่ยม
Forbidden Runtz Auto
· ดอกไม้สำหรับราชา 
· ผลผลิตเยอะและงดงาม 
· สายพันธ์ุในฝันของผู้เริ่มต้นที่จะปลูก 
· เต็มไปด้วยรสชาติหอมกรุ่น
· หนึ่งในสายพันธ์ุที่แรงที่สุด
514,48 ฿
514,48 ฿ / seed
ซื้อตอนนี้ Forbidden Runtz Auto
ประสบการณ์ของลูกค้า
Instagram Forbidden Runtz Auto
Instagram Forbidden Runtz Auto
Instagram Forbidden Runtz Auto
Instagram Forbidden Runtz Auto
Instagram Forbidden Runtz Auto
Instagram Forbidden Runtz Auto
 

With up to 26% THC, this strain offers a delightful blend of flavors and aromas, delivering a cerebral high that hits you right between the eyes before easing into a deep, full-body relaxation. It combines the finest qualities of its esteemed Californian genetics, ensuring both quality and efficiency. Ideal for anyone aiming to achieve top-tier results in a short amount of time.

 

Top 10 strains to grow outdoors:Forbidden Runtz Auto

Forbidden Runtz Auto by Fast Buds.
 

Grow tips 

 • It's highly recommended to use bamboo stakes to support the branches to prevent them from snapping due to the weight of the buds.
 • We suggest heavy defoliation before the flowering stage as to prevent mold and bugs.
 • Make sure to flush thoroughly to enhance the delicious terpenes even more!

Strawberry Gorilla Auto

Another super potent autoflowering strain that thrives outdoors, Strawberry Gorilla Auto is a super heavy-yielder that can produce anywhere from 450 - 600 g/m2 indoors and up to 60 - 300 g/plant outdoors.

 

6
Strawberry Gorilla Auto
สินค้าขายดี
Strawberry Gorilla Auto
· มอนสเตอร์ของการออกดอกแบบอัตโนมัติ
· สัมผัสพลังที่แท้จริง
· สมดุลอย่างดีเลิศ
· เติบโตใหญ่ ผลผลิตมากขึ้น
· เอฟเฟ็กต์ที่สมดุลกับทุกวัน
514,48 ฿
514,48 ฿ / seed
ซื้อตอนนี้ Strawberry Gorilla Auto
ประสบการณ์ของลูกค้า
Instagram Strawberry Gorilla Auto
Instagram Strawberry Gorilla Auto
Instagram Strawberry Gorilla Auto
Instagram Strawberry Gorilla Auto
Instagram Strawberry Gorilla Auto
Instagram Strawberry Gorilla Auto
Instagram Strawberry Gorilla Auto
 

On top of that, just like the Gorilla Cookies Auto mentioned above, Strawberry Gorilla Auto can produce up to 28.4% THC, making it an excellent variety for avid consumers and medical patients looking for potent strains that will have you soaring over the clouds all day long.

 

Strawberry Gorilla Auto

Lab test courtesy of Encore Labs.
 

Grow tips 

 • It is highly recommended for topping. however, ensure 100% plant health before doing so.
 • Strawberry Gorilla Auto loves intense lighting however, make sure to have an oscillating fan to keep the temperatures below 25C.

Amnesia Zkittlez Auto

Old-school and modern genetics collide, now in autoflowering version. This is an exceptional variety for Sativa lovers and old-school growers looking for a mix between modern terpenes and those unique classic flavors in autoflowering version.

 

5
Amnesia Zkittlez Auto
พรีเมี่ยม
Amnesia Zkittlez Auto
· เหมาะสำหรับผู้ปลูกแบบเริ่มต้น 
· เตรียมตัวสำหรับการเทคออฟ! 
· สายพันธ์ุอดีตตอนนี้ในรูปแบบทันสมัย 
· เทอร์ปีนฟรุตตี้สุดๆ
· ซุเปอร์ซาติว่า 
514,48 ฿
514,48 ฿ / seed
ซื้อตอนนี้ Amnesia Zkittlez Auto
ประสบการณ์ของลูกค้า
Instagram Amnesia Zkittlez Auto
Instagram Amnesia Zkittlez Auto
Instagram Amnesia Zkittlez Auto
Instagram Amnesia Zkittlez Auto
Instagram Amnesia Zkittlez Auto
Instagram Amnesia Zkittlez Auto
Instagram Amnesia Zkittlez Auto
Instagram Amnesia Zkittlez Auto
Instagram Amnesia Zkittlez Auto
 

This strain is a modern take on an old-school Sativa-dominant gem that grows up to 120 cm and can produce dense, golf ball-sized nugs in only 9 - 10 weeks. This modern yet classic variety will display her Sativa dominance by developing long branches and growing quite tall while being able to produce up to 450 - 600 gr/m2. 

 

Top 10 strains to grow outdoors: Amnesia Zkittlez Auto

Amnesia Zkittlez Auto by Fast Buds.
 

Amnesia Zkittlez Auto is ideal for beginners, she can withstand hot and dry climates and doesn't need much maintenance to produce top-shelf buds, possibly being the best outdoor strain on this list due to its resiliency.

This hard-bodied Sativa provides an extremely relaxing and potent uplifting effect that focuses your energy and keeps you motivated all day long, perfect for a long day of work. The potent high comes with bold mouth-watering terpenes with an overall citrusy fruitiness and spicy lemony flavors with strong sweet undertones.

 

Top 10 strains to grow outdoors: Amnesia Zkittlez Auto

Amnesia Zkittlez Auto ready for harvest by one of our growers.
 

Expect a monstrous Sativa-dominant hybrid that will provide huge amounts of top-shelf flowers so make sure to have enough vertical space and keep it well-fed, and it will reward you with some of the most aromatic and potent harvests you’ll have.

 

“This strain was the biggest plant in my small growtent and she produce amazing buds with crazy amounts of crystals.Sour,cream,tropical taste that you cannot forget.Fat buds that are perfect for extracts”

Grow Tips

 • Remember to flush thoroughly to make the delicious terpene profile stand out even more.
 • It’s recommended you provide support during the last weeks of flowering due to the size of the flowers.
 • Make sure you feed your plants properly to ensure the buds grow big and thick.

Orange Sherbet Auto

Orange Sherbet Auto boasts up to 26% THC and an unbelievably sweet, creamy orange sorbet flavor that makes this Sativa-dominant strain irresistible, making it a favorite among hash makers and extractors for its rich citrus terpene profile.

 

4
Orange Sherbet Auto
พรีเมี่ยม
Orange Sherbet Auto
· THC ที่สูงสุดถึง 26% 
· เหมาะสำหรับผู้ปลูกทุกระดับ 
· สายพันธ์ุที่โดดเด่นด้านซาติว่า 
· แข็งแกร่งทนทานอย่างเหลือเชื่อ
· เป็นที่แนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการทำการสกัด 
· เทอร์ปีนระดับ Top-shelf
514,48 ฿
514,48 ฿ / seed
ซื้อตอนนี้ Orange Sherbet Auto
ประสบการณ์ของลูกค้า
Instagram Orange Sherbet Auto
Instagram Orange Sherbet Auto
Instagram Orange Sherbet Auto
Instagram Orange Sherbet Auto
Instagram Orange Sherbet Auto
Instagram Orange Sherbet Auto
Instagram Orange Sherbet Auto
Instagram Orange Sherbet Auto
Instagram Orange Sherbet Auto
 

This autoflowering hybrid offers both exceptional taste and potency, with remarkable sweet and sour citrus terpenes. Orange Sherbet Auto is highly recommended for first-time growers seeking low-maintenance, resilient plants. Capable of growing up to 150cm tall, this strain can yield up to 650 grams per square meter in just 9 to 10 weeks from seed to harvest. Its high productivity and ease of cultivation make it an excellent choice for both commercial and home growers looking to maximize their grow space efficiently.

 

Top 10 strains to grow outdoors: Orange Sherbet Auto

Orange Sherbet Auto by Fast Buds.
 

Grow Tips 

 • Highly recommended for LST training thanks to its ideal sidebranching.
 • We suggest tying down the main cola as indoor growers may have height issues further into the flowering stage.

Gorilla Zkittlez Auto

This is a tall hybrid that can grow up to 100 - 150 cm and is one of our most potent terpene powerhouses as this Indica-dominant hybrid autoflower results from a cross between the outstanding Gorilla Glue and Zkittlez Cali genetics, which is why it has won 1st place in the most recent Dabadoo competition in Brazil.

 

3
Gorilla Zkittlez Auto
พรีเมี่ยม
Gorilla Zkittlez Auto
· มากถึง 27% THC  
· ให้ผลผลิตสูง
· รวดเร็วฉับไว
· ที่สุดของทั้งสองโลก
· พันธุ์ออโต้ที่จะทำให้คุณทึ่งอย่างมาก
514,48 ฿
514,48 ฿ / seed
ซื้อตอนนี้ Gorilla Zkittlez Auto
ประสบการณ์ของลูกค้า
Instagram Gorilla Zkittlez Auto
Instagram Gorilla Zkittlez Auto
Instagram Gorilla Zkittlez Auto
Instagram Gorilla Zkittlez Auto
Instagram Gorilla Zkittlez Auto
Instagram Gorilla Zkittlez Auto
Instagram Gorilla Zkittlez Auto
 

A truly beautiful autoflowering cultivar with a truly delicious and mouth-watering terpene mixture of spicy and fruity flavors, this hybrid delivers huge yields of extremely flavorful buds in 9 weeks from seed to harvest.

 

Top 10 strains to grow outdoors: Gorilla Zkittlez Auto

Beautiful Gorilla Zkittlez Auto by Fast Buds.
 

With a jaw-dropping 27.6% THC level, this variety offers an uplifting effect that will leave you giggling and progressively turns into extreme body relaxation, it is an ideal choice for relaxing at night or even during the day. It is fast flowering and very easy to grow, perfect for beginner growers as she is low maintenance and can be grown without nutrients, yet will reward you with yields of up to 550 - 650 gr/m2.

 

Top 10 strains to grow outdoors: Closer Look at Gorilla Zkittlez Auto

Gorilla Zkittlez Auto ready for harvest by one of our growers.
 

This strain will leave your mouth watering, you will fall in love with the mix of spicy, woody, and citrus terps that offer an uplifting and euphoric high at first, then degrading in a more physical one.

 

“Easily my favorite auto flower I've grown so far! Received three free beans and whilst all had different terpene profiles they were all equally beautiful, one pheno smelled like blueberry muffins and packed a punch! Will absolutely be growing again”

 

Gorilla Zkittlez Auto

Lab test courtesy of Encore Labs.
 

Grow Tips

 • This girl grows with long inter-nodal distance so it is a perfect choice for low-stress training techniques. 
 • Nutrients are not essential for her well-being but with good quality nutrients and proper usage, it will reinforce her even more. 
 • This strain is strong and will grow vigorously, doing well both indoors and outdoors.

Guava Auto

A cross between the most delicious genetics, resulting in an extremely resilient and potent autoflowering strain. Guava Auto is one of the most potent strains we offer, she grows as tall as 70 - 120 cm, clearly expressing her well-balanced hybrid genetics. 

 

2
Guava Auto
พรีเมี่ยม
Guava Auto™
· THC มากถึง 28%!
· ผลตอบแทนสูงในเวลาที่เร็วสุด
· การเจริญเติบโตที่ปรับสภาพได้ 
· การเจริญเติบโตที่ยืดหยุ่น
· เจริญเติบโตได้ด้วยการบำรุงรักษาแบบขั้นพื้นฐาน 
514,48 ฿
514,48 ฿ / seed
ซื้อตอนนี้ Guava Auto™
ประสบการณ์ของลูกค้า
Instagram Guava Auto™
Instagram Guava Auto™
Instagram Guava Auto™
Instagram Guava Auto™
Instagram Guava Auto™
Instagram Guava Auto™
Instagram Guava Auto™
Instagram Guava Auto™
Instagram Guava Auto™
 

This medium/tall cultivar produces huge yields, you can expect to harvest up to 450 - 550 gr/m2 in all types of weather, although in moderate climates is where you will ultimately get amazing results. 

 

Top 10 strains to grow outdoors: Guava Auto

Guava Auto bred by Fast Buds.
 

You can expect extremely thick and condensed flowers that are completely capped in resin, with bright orange hairs. Due to the extremely fat buds, we recommend providing support to the branches so your plant can withstand the weight of the buds.

 

Top 10 strains to grow outdoors: Closer Look at Guava Auto

Guava Auto bred by Fast Buds.
 

The 28% THC will keep you energized, creative mindset for hours and you will feel the effect transforming into a relaxed state as time passes while the chunky buds with a terpene profile that reeks of guava and tropical fruits with a strong sweet background that will leave you wanting more and more. 

 

“came out really good. After a great and cure in the cannatrol. She had a earthy sweet fruity with a caramel smell. She is a fruity sweet smoke. I got 146.3 grams on 1 plant. Was a good potent, and great Smelling flower.”
 

Grow Tips

 • Tying plants down and using the L.S.T technique will increase yields further, as well as additional support.
 • Using bamboo canes or a screen net to help support the heavy yielding side branches will prevent buds from dropping to the floor under the excess weight.
 • Due to her aggressive trichome production, we recommend this strain to hash producers and extractors.  
   

Bruce Banner Auto

An incredibly huge and heavy-hitting strain with monstrous yields that can reach up to 450 - 600 gr/m2.

This is a very tall autoflowering hybrid, excellent for those wanting to make the most out of every single seed or growers that can only have one plant per grow cycle.

1
Bruce Banner Auto
พรีเมี่ยม
Bruce Banner Auto
· มอบเอฟเฟกต์ที่แรงและหนักแน่น!
· ไซส์ใหญ่เท่ายักษ์!
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการผลิตแฮช  
· สบายๆผ่อนคลายสุดๆ
514,48 ฿
514,48 ฿ / seed
ซื้อตอนนี้ Bruce Banner Auto
ประสบการณ์ของลูกค้า
Instagram Bruce Banner Auto
Instagram Bruce Banner Auto
Instagram Bruce Banner Auto
Instagram Bruce Banner Auto
Instagram Bruce Banner Auto
Instagram Bruce Banner Auto
Instagram Bruce Banner Auto
Instagram Bruce Banner Auto
Instagram Bruce Banner Auto
 

She offers very impressive yields in a 10 - 11 week flowering time, commercial growers will find this strain to be a great choice due to the massive amounts of resin all over the buds and surrounding foliage, and the strong Indica-leaning effect.

 

Top 10 strains to grow outdoors: Bruce Banner Auto

Bruce Banner Auto grown by BangDangBuds.
 

Her buds are long, thick, and completely drenched in frost, with fat calyxes stacking up in the traditional Hybrid fashion and thanks to 25% THC, offers a powerful relaxing effect, perfect for Indica lovers. After smoking this cultivar you will experience an Indica-like yet very balanced effect, a very focused and alert mindset that leaves you relaxed and clearheaded but deeply relaxed, perfect for beginner smokers, and ideal for after a busy day of work or to relax and chill on the weekends.

 

Top 10 strains to grow outdoors: Closer Look at Bruce Banner Auto

Bruce Banner Auto grown by BangDangBuds.
 

Bruce Banner Auto provides a mouth-watering combination of terpenes with a very gassy and sweet taste, a complex combination of fruity and berrylicious tastes with a strong earthy background that smoothes out the smoke.

 

“Fast and efficient ordering and delivering. I had a few questions about how to grow autos as this will be my first time. A very helpful guy called Enzo helped me, seems very knowledgable. I'm very happy with how Fast Buds treats their customers. I will continue to purchase from this company.”

Grow Tips

 • Growing this strain in a SCROG setup works very well and allows you to maximize the growing space.
 • An excellent choice for growers who live in hotter climates, thanks to her Sativa heritage.
 • Hash makers and extractors will find this cultivar to be highly rewarding.

In Conclusion

There are a lot of autoflowering varieties that can be grown extremely well outdoors, autos are super resilient to cold, hot climates and bugs and mold, the strains mentioned above are our top 10 that will surely leave you pleased and amazed at the quality and amount of buds. Just remember that, as said in the introduction, it's highly recommended to plan ahead so your plants get the most amount of direct sunlight possible. You can have a very good harvest all year long but planning ahead so your plants get more sunlight will result in bigger and denser buds, with an increased trichome production; The trichomes are where the terpenes and cannabinoids are produced and store so you will not only get better yields but you will also get a more potent, tastier and better smelling final product without doing anything extra, just planning so it's definitely recommended.

Always make sure to check online for the weather during the next couple of months, this will allow you to know what to expect and what to prepare for; Maybe you need a small greenhouse or maybe you need a plastic sheet to cover your plants when it rains, anything goes to protect your precious babies. Knowing the expected weather will not only give you an advantage but also avoid future problems so make sure you check everything before starting your next cycle outdoors and get growing!

 

If you grow your autos outdoor and have grown one of our auto strains before, please leave a comment below!

 

External References

1. GML - Earth System Research Laboratories - https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/